अतीतः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अतीतः शब्दप्रकार : तत्सम