अञ्चलः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अञ्चलः शब्दप्रकार : तत्सम