अज्ञानां

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अज्ञानां शब्दप्रकार : तत्सम