अज्ञानजं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अज्ञानजं शब्दप्रकार : तत्सम