अज्ञानं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अज्ञानं शब्दप्रकार : तत्सम