अजानत्

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अजानत् शब्दप्रकार : तत्सम