अजमाइस

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अजमाइस

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

नाम

अर्थ[सम्पादन]

ना॰ [फा॰ आजमाइसे १. के–कस्तो होला वा हुन्छ– हुँदैन भनी जाँची पर्गेली हेर्ने काम । २. जाँच; परीक्षा; परीक्षण । ३. पारख; परख । ४. प्रयोग वा कल्पना ।

उदाहरण[सम्पादन]

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: