अच्छेद्यः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अच्छेद्यः शब्दप्रकार : तत्सम