अङ्गानि

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अङ्गानि शब्दप्रकार : तत्सम