अग्रतः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अग्रतः शब्दप्रकार : तत्सम