अग्निशलाका

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अग्निशलाका शब्दप्रकार : तत्सम