अगस्तमास

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अगस्तमास शब्दप्रकार : तत्सम