अक्षयं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अक्षयं शब्दप्रकार : तत्सम