अक्लेद्यः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अक्लेद्यः शब्दप्रकार : तत्सम