अक्रियाः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अक्रियाः शब्दप्रकार : तत्सम