अकृत्स्नविदाः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अकृत्स्नविदाः शब्दप्रकार : तत्सम