अकार्य

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अकार्य

  • शव्द:अकार्य

शव्द-प्रकार:विशेषण

अर्थ:गर्न नहुने;अकर्तव्य;खराब काम;अनुचित कर्म