अकारः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अकारः शब्दप्रकार : तत्सम