अकलुषि

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search
  • शव्द:अकलुष,अकलुषि

शव्द-प्रकार:नामपद

अर्थ:निर्दोष,स्वच्छ,निष्पाप