अकर्तारं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अकर्तारं शब्दप्रकार : तत्सम