अकर्ण्य

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search
  • शव्द:अकर्ण्य

शव्द-प्रकार:विशेषण

अर्थ:सुन्न अयोग्य;सुन्न नहुने