अकरणीय

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search
  • शव्द:अकरणीय

शव्द-प्रकार:विशेषण

अर्थ:गर्न नहुने; अयोग्य