अकरकरा

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search
  • शव्द:अकरकरा

शव्द-प्रकार:नामपद

अर्थ:अकरकला;औषधिविशेष;दाँत दुखेको निको हुने वनस्पतिविशेष