अकबरी

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search
  • शव्द:अकबरी

शव्द-प्रकार:विशेषण

अर्थ:असल वा उत्तम सुन