अकथित

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search
  • शव्द:अकथित

शव्द-प्रकार:विशेषण

अर्थ:अकथ्य;भन्न वा बताउन नसकिने