अकड

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search
  • शव्द:अकड

शव्द-प्रकार:नामपद

अर्थ:अड्डी;आफ्नो कुरामा हठ लिइरहने काम; जिद्दी; ढिपी