अंसे

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search
  • शव्द:अंसे

शव्द-प्रकार:नामपद

अर्थ:साँद लगाउने ढुङ्गो