अंशु

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search
  • शव्द:अंशु

शव्द-प्रकार:नामपद

अर्थ:किरण ;प्रभा; तेज

उदहारण[सम्पादन]

अंशुको कारण बस्तु देख्न सकिन्छ।