अंकुश

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अंकुश शब्दप्रकार : तत्सम