चर्मन्

Wiktionaryबाट
यसमा जानुहोस्: अन्वेषण, खोज्नुहोस्

चर्मन् शब्दप्रकार : तत्समbh:चर्मन्bh:चर्मन्